Visuel analyse

Visuel analyse og udsmykning

Som et naturligt resultat af min interesse for arkitektur og mit studie i farver er jeg meget optaget af visuel analyse, farvesætning og udsmykning af arkitektur.

Afsættet for min rådgivning i visuel kultur i indendørsmiljøer og byrum er ønsket om at forskønne arkitektoniske omgivelser med henblik på menneskers trivsel. 

Det er mit mål, at en farvesætning og udsmykning skal give sanselige oplevelser, som er til glæde for brugeren såvel i private hjem som i erhvervslivet og offentligt byggeri.

Æstetiske fysiske rammer har en positiv indflydelse på vores sindsstemning, og ofte kan selv mindre ændringer gøre en stor forskel.

Børn og unges omgivelser har min særlige interesse, idet vellykkede farvesætninger og udsmykninger kan influere positivt på sanserne og fremme trivsel. I lærings- og uddannelsesmiljøet kan elevens/den studerendes evne til at modtage læring blive forbedret i æstetiske omgivelser med de rette farver. 

Med farvesætning og udsmykning ser jeg muligheder i at sætte en stemning an, der kan give en atmosfære og et miljø, som kan forbedre helhedsoplevelsen af arkitekturens rum.

Der kan bl.a. være visuelle og sanselige fordele i at understrege en bygnings karakter ved at fremhæve arkitektoniske detaljer såsom proportioner, lysindfald, rytmer og linjeføring. Også oplevelsen af overgangen mellem ude og inde finder jeg interessant, idet sammenhæng kan skabe en dejlig stemning indendøre.

Da det altid er mit sigte at opnå en helhedsløsning med de bedste resultater for hele bygningens miljø, vægter jeg et godt samarbejde med arkitekt og bygherre/ledelse.